FLO1060

Kategorier ,

Beskrivelse

Med sit banebrydende design og gennemførte brug af komponenter af højeste kvalitet markerer Jumag FLO1060 sig i sin helt egen liga. Energieffektivitet på minimum 97% og med mulighed for kondenserende drift ved brug af economizers og derved mulighed for udnyttelsesgrader over 100% målt på nedre brændværdi.
En tidsbesparende start procedure, hvor der kun er ca. 10 minutter fra stilstand til kedlen er fuldt producerende – samtidig er Jumag FLO106 intuitivt nem at styre via kedlens touchpanel med selvforklarende tekst med mulighed for sprogvalg. Der er mulighed for styring og monitorering via dine foretrukne håndholdte mobile enheder. Fra Jumag kan FLO1060 leveres med alle komponenter til et komplet dampanlæg.
FLO1060 kan leveres som kaskade anlæg med optil 8 kedler, svare den til 8.480 kg/h.
Sådan virker det:
I Jumag FLO1060 er der ingen varme spiral, eller stempel pumpe. Centrifugalpumpen styres af vandniveauet målt i fordampningskammeret og fødevandstanken fyldes via varmegenvindingsspiralen i bundblæsningsbeholderen og/eller economizeren trin 2. Brænderen reguleres af damptrykket. Via 3 træk overføres energien til vandet og economizeren genbruger røggasenergien til forvarmning af fødevandet. Kedelkroppens specielle design og opbygning garanterer den bedste dampkvalitet.