DG serien

Kategorier ,

Beskrivelse

Med sit banebrydende design og gennemførte brug af komponenter af højeste kvalitet markerer Jumag DG sig i sin helt egen liga. Energieffektivitet på minimum 97% og med mulighed for kondenserende drift ved brug af economizers og derved mulighed for udnyttelsesgrader over 100% målt på nedre brændværdi.

En tidsbesparende start procedure, hvor der kun er ca. 8 minutter fra stilstand til kedlen er fuldt producerende – samtidig er Jumag DG intuitivt nem at styre via kedlens touchpanel med selvforklarende tekst med mulighed for sprogvalg. Der er mulighed for styring og monitorering via dine foretrukne håndholdte mobile enheder. Fra Jumag kan DG serien leveres med alle komponenter til et komplet dampanlæg.

DG serien kommer i 5 modeller med output fra 160kg/t til 560kg/t og kan desuden leveres som: Kaskade anlæg, kompakt anlæg med alle komponenter præmonteret på flytbar ramme og som containeranlæg i princippet med op til 8 kedler.

Sådan virker det:

I Jumag DG er der ingen varme spiral, eller stempel pumpe. Centrifugalpumpen styres af vandniveauet målt i fordampningskammeret og fødevandstanken fyldes via varmegenvindingsspiralen i bundblæsningsbeholderen og/eller economizeren trin 2. Brænderen reguleres af damptrykket. Via 3 træk overføres energien  til vandet og economizeren genbruger røggasenergien til forvarmning af fødevandet. Kedelkroppens specielle design og opbygning garanterer den bedste dampkvalitet.