Engineering

Energioptimering

Energi koster penge og udgifterne vil ikke blive mindre i fremtiden. E-TEK gennemgår jeres dampanlæg med henblik den mest økonomiske drift. Vi kommer med forslag til forbedringer dokumenteret med beregninger og kan dermed bidrage til, at fremtidssikre jeres anlæg og produktion med henblik på det mindst mulige energiforbrug. Vores fokus er, at penge til energibesparelser, skal bruges dér, hvor effekten er størst!